Sr.No. Item Link
1. To Read Advertisement / सरळसेवा भरती २०२३ जाहिरात Click Here
2. उमेदवारांच्‍या प्राप्‍त अर्जांच्‍या संख्‍याबाबत सुचनापत्र Click Here
3. अतिरिक्‍त परीक्षा शुल्‍क परताव्‍याबाबत सुचनापत्र - 1 Click Here
4. ऑनलाईन परीक्षेच्‍या वेळापत्रकाबाबत सुचनापत्र Click Here
5. सरळसेवा भरती - २०२३ अंतर्गत परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणेबाबत पुढील लिंकवर क्लिक करावे. Click Here
6. ऑनलाइन परीक्षेसंबंधीत माहिती पुस्तिका Click Here


Notifications
1. अभ्‍यासक्रमामध्‍ये म.औ.वि.अधिनियम १९६१ यामध्‍ये आणखी 2 अधिनियम व १ सेवा विनियम यांचा समावेश करणेबाबत सुचनापत्र. Click Here
2. माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५.(मराठी /इंग्रजी) Click Here
3. महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंळाच्‍या कर्मचा-यांकरीता सेवा विनियम - १९७० (मराठी /इंग्रजी). Click Here
4. महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम, २०१५.(मराठी /इंग्रजी) Click Here